Job Rotary

Wat is Job Rotary?

Rotaryclub Hoogeveen-De Wolden neemt in een samenwerkingsverband van vijf Drentse Rotaryclubs actief deel aan Jobrotary. Werklozen van 40 jaar en ouder, die langer dan zes maanden ingeschreven staan bij de UWV-werkorganisatie, kunnen een beroep doen op ondersteuning door Jobrotary.

Acht leden van onze club met ervaring in het begeleiden van medewerkers functioneren als mentor in dit kader. Zij bieden persoonlijke begeleiding aan werkzoekenden die zich vrijwillig hebben aangemeld. Coachen in een één op één contact. De werkzoekende moet zelf op zoek naar een baan; de mentor ondersteunt en adviseert en werkt planmatig.

De mentor richt zich op de huidige positie van de klant en hoe hij/zij daar is gekomen. Op gewenste doelen en resultaten, op wat er moet gebeuren en wanneer en op hoe de klant weet wanneer de doelstelling is bereikt.

In zo’n proces van leren en veranderen zal de klant sterker en vindingrijker worden en in staat zijn de eigen oplossingen te vinden en gericht zoeken naar werk. De relatie tussen klant en coach is heel belangrijk. De coach is vastbesloten te helpen hun leven en hun werk in te richten zoals de klanten dat willen. Het geeft de klant kracht dat er vertrouwen in hem/haar wordt gesteld.

Zie ook http://www.jobrotary.nl